Wady leków biologicznych

Leki biologiczne, jak każde środki farmakologiczne nie są pozbawione wad i również w ich przypadku istnieje możliwość wystąpienia działań niepożądanych, czasami bardzo poważnych. Specyfika działania leków biologicznych (wpływ na układ immunologiczny) powoduje, że obniża się zdolność organizmu do walki z infekcjami, wirusami, a także grzybicą. Dlatego należy szczególnie uważać na to, aby nie doprowadzić w trakcie przyjmowania tych leków do zakażenia chorego gruźlicą – może bowiem rozwinąć się u niego stan chorobowy w postaci aktywnej lub utajnionej. Leczenie biologiczne stwarza także pewne ryzyko dla osób z niewydolnością krążenia, ponieważ stosowanie tych leków może doprowadzić do niewydolności serca. Nie zaleca się ich także w przypadku niektórych chorób układu nerwowego (np. stwardnienia rozsianego), ponieważ leki biologiczne mogą powodować zaostrzenie objawów, a nawet sprowokować ujawnienie się tych schorzeń. Leki biologiczne są niekorzystne dla osób z wirusowym zapaleniem wątroby typu B, gdyż ich stosowanie może wywołać nawrót choroby. I na koniec osoby rozważające podjęcie terapii lekami biologicznymi powinny mieć świadomość tego, że oznacza to zwiększone ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową (chłoniak lub białaczka). Dodatkowo warto dodać, że poważną przeszkodą w stosowaniu leków biologicznych, co również można zaliczyć do ich wad, jest póki co wysoka cena tych preparatów w Polsce i stąd trudności z refundacją tej terapii z NFZ.