Sposoby leczenia

Choroby reumatyczne są niezwykle powszechne w społeczeństwie. Szacuje się, że z ich powodu będzie cierpiał mniej więcej co czwarty Polak, ale podobnie ta sytuacja przedstawia się też w innych krajach świata. Stąd też intensywne prace nad opracowaniem nowoczesnych terapii farmakologicznych, które byłyby mniej obciążające dla organizmu chorego. Jedną z podstawowych i wyjątkowo nieprzyjemnych dolegliwości związanych z chorobami reumatycznymi jest ból, stąd konieczność przyjmowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, które nie pozostają obojętne dla naszego ciała i przyjmowane w nadmiarze mogą doprowadzić na przykład do powstania choroby wrzodowej żołądka.

Duże nadzieje lekarze i naukowcy pokładają w zawiązku z tym w lekach biologicznych, które wprawdzie też mogą wywołać działania niepożądane, lecz u mniejszej grupy pacjentów. Dla wielu leków biologicznych w dalszym ciągu trwają badania kliniczne, mające na celu między innymi minimalizację tych negatywnych reakcji u przyjmujących je chorych. Cechą charakterystyczną tego typu lekarstw jest fakt, że w procesie ich opracowywania bazuje się na naturalnym materiale biologicznym lub imituje się mechanizmy zachodzące w organizmie człowieka, aby osiągnąć odpowiednio silną reakcję naszego ciała. Dlatego też w procesie wytwarzania leków biologicznych (np.: inhibitorów TNF-alfa czy przeciwciał monoklonalnych) zastosowanie ma biotechnologia, biologia molekularna oraz inżynieria genetyczna. Działanie leków biologicznych ogólnie polega na wywołaniu właściwej reakcji limfocytów lub zahamowaniu działania cytokin.