Leczenie łuszczycy i RZS

Leczenie Łuszczycy i RZS

W przypadku chorób reumatycznych leki biologiczne stosuje się do leczenia łuszczycy oraz reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), aby ograniczyć autoagresywne zachowania systemu odpornościowego u chorych. Podstawowe cele przy leczeniu biologicznym gośćca, jak popularnie bywa nazywane RZS, to oczywiście doprowadzenie do całkowitego ustąpienia objawów chorobowych (remisji) albo chociaż wydłużenie tego okresu – w przypadku terapii konwencjonalnej cel praktycznie niemożliwy do osiągnięcia. Ważne jest także, aby zwolnić lub w miarę możliwości zahamować proces zwyrodnieniowy stawów i zachować ich sprawność oraz prawidłowe funkcjonowanie (również za pomocą rehabilitacji), ponieważ tylko w ten sposób można przeciwdziałać niepełnosprawności, czego niestety u wielu leczonych tradycyjnie pacjentów (nawet operacyjnie) nie sposób uniknąć. I wreszcie (mimo że wymieniamy go na końcu, wcale nie oznacza to, że cel ten nie jest równie istotny) w leczeniu chodzi też o to, aby zmniejszyć stałe, codzienne i bardzo nieprzyjemne dolegliwości jakim jest ból, sztywność stawów i obrzęki. W terapii RZS stosuje się następujące leki biologiczne: tocilizumab, infliximab, etanercept, adalimumab.

Z kolei łuszczyca to dla przypomnienia nie tylko choroba skóry, ale też bardzo często równie poważne jak RZS schorzenie stawów, dlatego leki biologiczne w tym przypadku muszą mieć podwójne działanie. Jeżeli chodzi o terapię układu kostno-stawowego, to cele leczenia są bardzo zbliżone jak w przypadku gośćca, dlatego nie będziemy ich prezentować ponownie. Natomiast w zakresie leczenia skóry przede wszystkim stosuje się leki działające miejscowo (najczęściej wszelkiego typu maści i kremy, ale także naświetlenia miejsc zmienionych chorobowo), co niestety bywa bardzo uciążliwe i często nie przynosi spodziewanych efektów. Dlatego celem leczenia biologicznego w tym zakresie jest oddziaływanie na komórki naskórka tak, aby zmniejszyć ich aktywność, a co za tym idzie leczyć stan zapalny w zajętych chorobowo obszarach skóry i w związku z tym powodować zanikanie tych zmian skórnych. W leczeniu łuszczycy wykorzystywane są następujące leki biologiczne: efalizumab, etanercept, infliximab, alefacept, adalimumab.