Leki biologiczne

Szukaj:


Leki biologiczne

Są bardzo efektywne w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Działają znacznie szybciej niż leki z grupy DMARD’s. Pozwalają zahamować chorobę u tych chorych, którym nie pomagają inne leki. Ze względu na koszty leczenia otrzymują je chorzy, którym leki modyfikujące przebieg choroby (DMARD’s) nie zahamowały aktywności choroby lub mieli efekty uboczne po tych lekach uniemożliwiające ich dalsze stosowanie. Zazwyczaj w trakcie leczenia większością z tych leków chorzy równocześnie powinni przyjmować Metotreksat, co zwiększa ich skuteczność. W zależności od leku Metotreksat jest konieczny (Golimumab) , wskazany (większość leków biologicznych) lub zbędny (Tocilizumab). Leki te są stosowane zazwyczaj w zastrzykach lub kroplówkach.

Gdy chory otrzymuje lek nie wiemy wcześniej jak na niego zareaguje. Około 1/3 chorych na RZS bardzo dobrze reaguje na podany lek, u kolejnej 1/3...


Strona: poprzednia 1  2