Leki biologiczne

Szukaj:


Sposoby leczenia

Choroby reumatyczne są niezwykle powszechne w społeczeństwie. Szacuje się, że z ich powodu będzie cierpiał mniej więcej co czwarty Polak, ale podobnie ta sytuacja przedstawia się też w innych krajach świata. Stąd też intensywne prace nad opracowaniem nowoczesnych terapii farmakologicznych, które byłyby mniej obciążające dla organizmu chorego. Jedną z podstawowych i wyjątkowo nieprzyjemnych dolegliwości związanych z chorobami reumatycznymi jest ból, stąd konieczność przyjmowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, które nie pozostają obojętne dla naszego ciała i przyjmowane w nadmiarze mogą doprowadzić na przykład do powstania choroby wrzodowej żołądka.

Duże nadzieje lekarze i naukowcy pokładają w zawiązku z tym w lekach biologicznych, które wprawdzie też mogą wywołać działania niepożądane, lecz u mniejszej grupy pacjentów. Dla wielu leków...

Leczenie łuszczycy i RZS

Leczenie Łuszczycy i RZS

W przypadku chorób reumatycznych leki biologiczne stosuje się do leczenia łuszczycy oraz reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), aby ograniczyć autoagresywne zachowania systemu odpornościowego u chorych. Podstawowe cele przy leczeniu biologicznym gośćca, jak popularnie bywa nazywane RZS, to oczywiście doprowadzenie do całkowitego ustąpienia objawów chorobowych (remisji) albo chociaż wydłużenie tego okresu – w przypadku terapii konwencjonalnej cel praktycznie niemożliwy do osiągnięcia. Ważne jest także, aby zwolnić lub w miarę możliwości zahamować proces zwyrodnieniowy stawów i zachować ich sprawność oraz prawidłowe funkcjonowanie (również za pomocą rehabilitacji), ponieważ tylko w ten sposób można przeciwdziałać niepełnosprawności, czego niestety u wielu leczonych tradycyjnie pacjentów (nawet operacyjnie) nie sposób uniknąć. I...

Zalety leków biologicznych

Do najważniejszych plusów leków biologicznych możemy zaliczyć przede wszystkich ich bardzo szybkie działanie, dzięki czemu skraca się okres hospitalizacji pacjenta, jeżeli u danego chorego konieczna była operacja, a w niektórych przypadkach można w ogóle zrezygnować z tego zabiegu. Oddziaływanie leków biologicznych na konkretne mechanizmy zachodzące w organizmie człowieka powoduje, że są one niezwykle skuteczne, powodując zdecydowane zmniejszenie objawów chorobowych. W początkowej fazie reumatoidalnego zapalenia stawów na przykład możliwe jest zapobieganie uszkodzeniom stawów, co oznacza zahamowanie rozwoju choroby i znaczne przedłużenie okresu remisji (także w przypadku zmian skórnych w łuszczycy). Z kolei redukcja odczuwanego przez pacjenta bólu umożliwia zmniejszenie dawki przyjmowanych leków przeciwbólowych (zwłaszcza steroidów) i przyczynia się do...

Wady leków biologicznych

Leki biologiczne, jak każde środki farmakologiczne nie są pozbawione wad i również w ich przypadku istnieje możliwość wystąpienia działań niepożądanych, czasami bardzo poważnych. Specyfika działania leków biologicznych (wpływ na układ immunologiczny) powoduje, że obniża się zdolność organizmu do walki z infekcjami, wirusami, a także grzybicą. Dlatego należy szczególnie uważać na to, aby nie doprowadzić w trakcie przyjmowania tych leków do zakażenia chorego gruźlicą – może bowiem rozwinąć się u niego stan chorobowy w postaci aktywnej lub utajnionej. Leczenie biologiczne stwarza także pewne ryzyko dla osób z niewydolnością krążenia, ponieważ stosowanie tych leków może doprowadzić do niewydolności serca. Nie zaleca się ich także w przypadku niektórych chorób układu nerwowego (np. stwardnienia rozsianego), ponieważ leki biologiczne mogą powodować zaostrzenie...

Postępy w medycynie w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów

Postępy w medycynie w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów

Łuszczyca stawowa wciąż stawia przed lekarzami wielkie wyzwanie w zakresie doboru skutecznej, ale też bezpiecznej terapii, która umożliwi chorym jak najlepsze funkcjonowanie w codziennym życiu. Jako schorzenie o podłożu autoimmunologicznym w sposób udowodniony reaguje na leki działające supresyjnie na układ odpornościowy, ale droga do opanowania przebiegu i symptomów choroby jest wciąż bardzo daleka.

Wiedząc więcej o mechanizmie samego schorzenia, medycyna oferuje szereg koncepcji leczenia łuszczycowego zapalenia stawów, które mimo to wciąż często pozostają niezadawalające z racji na mierne efekty i nawroty choroby oraz niebagatelne skutki uboczne, które wiążą się głównie z przyjmowaniem leków ogólnoustrojowych takich jak metotreksat czy...


Strona: 1  2  następna