Kolagenozy

Przewlekłe stany zapalne tkanki łącznej

Pod hasłem kolagenozy do niedawna w medycynie kryła się specyficzna grupa chorób reumatycznych, jakimi są choroby układowe tkanki łącznej. Termin kolagenozy został ukuty na skutek wcześniejszego przekonania naukowców, jakoby choroby te dotykały tylko warstwy kolagenu w tkance łącznej. Obecnie wiadomo jest, że zmiany patologiczne w tej grupie chorób obejmują wszystkie warstwy tkanki, a poza tym odmian schorzeń dotykających tkanek łącznych jest wiele i każde z nich charakteryzuje się zupełnie innym przebiegiem. Dlatego też obecnie termin kolagenozy używa się za przestarzały, a przewlekłe stany zapalne tego typu rozpatruje się jako oddzielne jednostki chorobowe. Najbardziej rozpowszechnione schorzenia z dawnej grupy kolagenoz to twardzina układowa, toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjögrena, choroba Stilla, mieszana choroba tkanki łącznej, zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie wielomięśniowe i przewlekłe niezakrzepowe zapalenia naczyń (guzkowe zapalenie tętnic) i każdemu z nich poświęcony został oddzielny artykuł.